فجیره امارتی است که در سواحل شرقی امارات متحده عربی واقع شده و مرزهای بین المللی آن با سلطان نشین عمان مشترک است. موقعیت استراتژیک آن در امتداد خلیج عمان فرصت های خوبی برای تجارت و بازرگانی فراهم می کند.

تشکیل شرکت در مناطق آزاد فجیره امکان راه اندازی کسب و کار مقرون به صرفه، به ویژه به نفع شرکت های کوچک و متوسط را ارائه می دهد. دریافت مجوز منطقه آزاد فجیره به ویژه برای سرمایه گذاران جذاب است زیرا فضای زیادی برای رشد و توسعه مشاغل جدید دارد.

با توجه به موقعیت استراتژیک آن در امتداد ساحل و اقتصاد کشاورزی و ماهیگیری، راه اندازی شرکت در منطقه آزاد فجیره به ویژه برای شرکت های لجستیک محور، مشاغل تجاری و مشاغل درگیر در فعالیت های کشاورزی و بسیاری دیگر جذاب است.

با کمک متخصصان الکا، هزینه تاسیس شرکت در منطقه آزاد فجیره تعدیل میشود و روند تأسیس  بسیار آسان می گردد. با انتخاب ما  مدارک، تاییدیه ها، مجوزها ولایسنس های مربوطه و ارتباط با مقامات مربوطه در بصورت کامل توسط ما صورت می گیرد. شما می توانید با یکی از کارشناسان مجرب ما صحبت کنید تا در مورد چگونگی راه اندازی شرکت در منطقه آزاد فجیره بیشتر بدانید.

فجیره دومنطقه آزاد مهم به شرح زیر دارد:

Fujairah Free Zone (FFZ)

منطقه آزاد فجیره یک مکان جذاب برای راه اندازی کسب و کار در امارات متحده عربی است زیرا ترکیبی از مسیرهای اصلی کشتیرانی، اتصال عالی به بنادر و فرودگاه، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و رویه های قانونی ساده است. منطقه آزاد فجیره که به طور استراتژیک در ساحل شرقی امارات واقع شده است، با هدف ارائه یک مزیت سه گانه به سرمایه گذاران خود - ACE - دسترسی، اتصال و اقتصاد عمل می کند. شرکت‌هایی که در اینجا تأسیس شده‌اند با کشتی‌های تغذیه‌کننده هفتگی به راحتی به تمام بنادر خلیج فارس، دریای عمان، ایران، هند و پاکستان دسترسی دارند.

Fujairah Creative City (FCC)

FCC یک ناحیه نوآوری رسانه ای کاملاً جدید است و پس از شهر رسانه ای دبی و دوفور54 ابوظبی به مراکز رسانه ای منطقه اضافه شده است. با بهره گیری از مزیت ذاتی هزینه کمتر مجوزهای بهره برداری و هزینه کمتر زندگی، این ابتکار جدید توسط سرمایه گذاران بخش رسانه به عنوان یک گزینه جایگزین یا مکمل برای گسترش در نظر گرفته می شود. این منطقه آزاد راه اندازی کسب و کار از راه دور و پردازش ویزا را ارائه می دهد.